De rechten met betrekking tot het format en de inhoud van deze website (de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en andere informatie) berusten uitsluitend bij HM van Haaster en/of haar licentiegevers. De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor persoonlijk gebruik. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van HM van Haaster is het niet toegestaan (een deel van) de inhoud van deze website, door te sturen, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden.

HM van Haaster heeft het recht om ingezonden materiaal in te korten en/of aan te passen.